DUNGEON SIEGE 3

DUNGEON SIEGE 3 >> Základní informace >> PŘÍBĚH


Před mnoha staletími, když se Říše hvězd zhroutila, stala se země Ehb útočištěm pro 10. legii. Tvořili ji ti nejlepší a nejlépe vytrénování jedinci Imperiálních armád.

Tito ušlechtilí legionáři chránili Ehb během Války Legií, kdy se staré říše rozpadla. Na konci války, velitelé 10. legie založil nové a nezávislé království Ehbu. V průběhu historie, Legie zajistila stabilitu a ochranu, avšak vládu v království přenechala v rukou nezávislé monarchie.

Jak roky plynuly, Legie se stávala stále mocnější. Její vliv rostl a začal soupeřit s monarchií.

Pak, před třiceti lety, byl král Ehbu zavražděn a vina padla na hlavu Legie. Pod vedením mladého a charismatického Kassyndera Jeyne, lidé povstali a 10. Legii zmasakrovali. Strhli jejich hrdé kapituly a majetky.

S pádem legie se království rozpadlo do malých států a svobodných měst. Většina zemí spadla pod vládu Jeyne Kassyndera, který řídí církev a východní území Ehbu. Její moc neustále roste. Královský dvůr se uchýlil do hor Glitterdelve, na západě, a rušné město Stonebridge se uznalo za svobodnou a nezávislou republiku.

Jen hrstka potomků Legie přežila. Mnozí z nich byli dopadeni a zabiti Jeynem Kassynderem, zatímco ostatní padli za oběti davům obyčejných lidí, kteří povstali, aby vydrancovali jejich majetky. Ale síť potomků stále přetrvává, organizovaná nepolapitelným starým mužem - Ctihodným Odou – říká se, že je poslední přežívající Legionář. Chránil děti Legionářů svou krví a držel je v bezpečí před Jeynem Kassynderem.

Nyní bylo svoláno shromáždění ve vzdálené Rukkenvahlu, na severu. Odo požádal všechny potomky Legie, aby se shromáždili, ve snaze obnovit Legii a vzít si zpět své království z rukou Jeyne Kassyndera, dříve než bude příliš pozdě...

Copyright © 2018 | Všechna práva vyhrazena. Kopírování textů a ostatních materiálů je bez uvedení zdroje či svolení redakce zakázáno. | Design & Code: Sir Traged